FOTONAPONSKI MODULI

Jezgru svakog solarnog sustava čini solarni fotonaponski modul koji proizvodi struju direktno iz sunčeve svjetlosti. Nema nikakvih pokretnih djelova, pa je stoga dugovječan. Nekoliko je vrsta od kojih su najznačajniji:

Monokristalni modul
Predstavlja vrh ponude po kvaliteti, životnom vijeku i jamstvenom roku od 25 godina. Zbog navedenih svojstava ima nešto veću cijenu, a koristi se u najprofesionalnijim aplikacijama (sateliti, vojne komunikacije, mobilna telefonija isl.) kao i u individualnim objektima. Najčešći raspon snage u kojem se koristi je od 20 do 150 Wp* 

Polikristalni modul
Slično kao i monokristalni, polikristalni modul predstavlja izuzetno rješenje u smislu kvalitete, nešto niže cijene, visoke estetike i jednako povoljnog životnog i jamstvenog vijeka. Vizuelno se razlikuje od monokristalnog po tome što mu je površina praktično potpuno ispunjena kvadratnim pločicama, za razliku od monokristala čije su pločice uglavnom oktogonalne. Osnovna je razlika, kao što samo ime kaže u molekularnoj strukturi ativnog kristala. Područje primjene i raspon snage je također vrlo sličan. Mono i polikristalni moduli su visokog stupnja iskorištenja (preko 15%) i dugog životnog vijeka sa jamstvom na snagu od 25 godina.